علی رسولی

کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش سازه،دارای پروانه اشتغال بکار نظارت و اجرا پایه یک

سوابق تحصیلی

کارشناسی عمران

گرایش عمران

موسسه/دانشگاه: تهران مرکزی

کارشناسی ارشد عمران

گرایش سازه

موسسه/دانشگاه: پیام نور تهران شمال

مهارت ها

کار با برنامه اتوکد

80%

نرم افزار etabs & safe

80%

SAP2000

80%

Xsteel Tekla Strucures

80%

نرم افزار abaqus

40%

سوابق شغلی

سرپرست کارگاه

شرکت: تکناب

سرپرست کارگاه و مدیر پروژه

شرکت: سامان سازان جهانگستر

زبان

انگلیسی

مهارت خواندن

100%

مهارت نوشتن

80%

مهارت گفتاری

60%

مهارت شنیداری

60%

پروژه ها

عنوان پروژه: بازسازی هتل جهانگردی میگون

توضیحات: مهندس اجرایی در کارگاه بازسازی هتل جهانگردی میگون

عنوان پروژه: مجموعه ورزشی ساپکو

توضیحات: عضو دفتر فنی کارگاه احداث رستوران و مجموعه ورزشی ساپکو

عنوان پروژه: بازسازی هتل میگون

توضیحات: سپرست کارگاه بازسازی هتل میگون

عنوان پروژه: شرکت رجاء

توضیحات: سرپرست کارگاه احداث سوله مولد برق شرکت رجا

عنوان پروژه: دانشگاه پیام نور

توضیحات: دفتر فنی در پروژه های احداث دانشگاه در هشتگرد و صفادشت

عنوان پروژه: شرکت غله و خدمات بازرگانی

توضیحات: سرپرست کارگاه بازسازی سوله های مجتمع شهید مدرس رباط کریم

عنوان پروژه: شرکت سنگ آهن مرکزی ایران

توضیحات: مدیر دفتر فنی پروژه احداث سردرب مجتمع سنگ آهن مرکزی ایران (بافق)

عنوان پروژه: شرکت ارتباطات زیرساخت

توضیحات: مدیر پروژه بازسازی طبقه همکف ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت

عنوان پروژه: شرکت راه آهن ج.ا.ا

توضیحات: مدیر پروژه احداث سوله دپوی تجهیز لکوموتیو گارمانوری قم-شرکت راه آهن

دوره ها و گواهینامه ها

نرم افزار etabs & safe

موسسه: خانه عمران

Xsteel Tekla Strucures

موسسه: خانه عمران

hse

موسسه: جهاد دانشگاهی تهران

abaqus

موسسه: پارس پژوهان

Autodesk Autocad

موسسه: جهاد دانشگاهی علم و صنعت

تماس با من